Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Ulcerös kolit

Vad är Ulcerös Kolit?

Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som angriper ändtarmen eller tjocktarmen.
Den kallas även sårig tjocktarmsinflammation.
Vanligast är att den sitter i nedre delen av tjocktarmen och ändtarmen, men den kan också angripa hela tjocktarmen. Om bara ändtarmen är inflammerad kallas den proktit.

Sjukdomen är kronisk, vilket innebär att den kan återkomma i sk skov (tillfällig försämring).
Vissa får enstaka skov under sin livstid medan andra har upprepade sjukdomsperioder.

De allra flesta som får diagnosen ulcerös kolit kan må bra och leva ett aktivt liv när den akuta attacken av sjukdomen behandlats och är över.
Omkring 30 000 svenskar har ulcerös kolit eller proktit. Varje år nyinsjuknar omkring 1 000 personer, ungefär lika många män som kvinnor. De flesta är 15-35 år.

Ulcerös kolit beror på en samverkan mellan yttre faktorer miljö/föda och ärftliga faktorer. Exakt vilka vet inte forskarna ännu men man tror att vissa människor har en medfödd risk att utveckla sjukdomen.

Likaså tror man att den kan utlösas av yttre faktorer, t ex en infektion eller intag av vissa smärtstillande/antiinflammatoriska läkemedel, som leder till att immunförsvaret aktiveras och angriper tarmen.

Vad man däremot vet är att rökning ger ett visst skydd mot att insjukna i ulcerös kolit. (Det är inte helt ovanligt att sjukdomen bryter ut i samband med att man slutar röka.) Läkarna avråder ändå från rökning eftersom det kan leda till andra allvarliga sjukdomar.

Hur yttrar den sig?

Symtomen på ulcerös kolit varierar beroende på hur svår attacken är och hur stor del av tjocktarmen som är inflammerad.
Det vanligaste symtomet är diarré, med varierande grad av blod och slem i avföringen. Ju större del av tjocktarmen som är inflammerad, desto lösare är diarréerna.
Om det bara är ändtarmen eller nedre delen av tjocktarmen som är inflammerad, kan avföringen vara blodtillblandad men i övrigt se ut som vanligt.

Sjukdomen kommer ofta smygande med relativt milda mag-tarmbesvär under en period innan den bryter ut och blir akut.

I samband med sjukdomsattacker får en del problem med leder, framför allt i höft och rygg. Ledbesvär kan ibland vara första tecknet på att ett skov är på väg.


Denna info har jag hämtat från RMT:s hemsida.

Skriv en kommentar